Thứ bảy, 26/09/2020 RSS
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Kế hoạch tổ chức thi khảo sát trực tuyến môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2020- 2021 của trường THCS Xuân Sơn.
Công văn số 348/GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
Công văn số 2868/S GD& ĐT-VP về việc Triển khai phần mềm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điếu hành nghành GD
Công văn số 349 GD& ĐT về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2020- 2021
Công văn số 2868/ SGDĐT-VP Triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành Ngành GDĐT.
Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Công văn số 333/GD&ĐT V/v triển khai thực hiện kế hoạch 171/KH-UBND ngày 27/8/2020 về công tác y tế trường học năm học 2020- 2021.
Công văn số 1834/UBND-GD&ĐT ngày 11/9/2020 V/v ổn định quy mô trường, lớp học.
CV SỐ 1830/UBND-GD$ĐT V/v THU, CHI HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2020- 2021, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG.
CÔNG VĂN SỐ 2780/HDLT:SGDĐT-CĐN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNGTRONG CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020- 2021
KẾ HOẠCH SỐ 25 Vv TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO " ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI"
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 6- THCS
Công văn số 3112 V/v hướng dẫn khảo sát trực tuyến môn Tiếng anh cho học sinh lớp 6 THCS
Tuyên truyền Pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu nhi xã Xuân Sơn.
Khai giảng năm học mới 2020- 2021 của trường Trung học cơ sở Xuân Sơn.
Quyết định số 3635/ QĐ- UBND thành phố Hà Nội V/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nôi.
Công văn số 307/ GD& ĐT Sơn Tây V/v tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020- 2021.
 Bỏ yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm trong xếp loại giáo viên từ 20/8
Quyết định về việc công nhận kết quả xét thăng hạng của giáo viên
QĐ SỐ 2084/QĐ- BGDĐT NGÀY 27/7/2020 BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020- 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN.
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẦU CẤP: MẦM NON- LỚP 1- LỚP 6- HÀ NỘI NĂM HỌC 2020- 2021
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN NĂM HỌC 2020-2021
Sự kiện nổi bật
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 16