Monday, 19/10/2020 RSS
Công văn số 4072/ BGDĐT- KHTC V/v đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020- 2021.
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trường THCS Xuân Sơn năm 2020
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020 CỦA TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN.
Công văn hưởng ứng cuộc thi " Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu" năm 2020.
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021 CỦA TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN.
Công văn V/v hướng dẫn khảo sát trực tuyến môn Tiếng anh cho học sinh lớp 6 trung học cơ sở.
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
Kế hoạch tổ chức thi khảo sát trực tuyến môn Tiếng anh lớp 6 năm học 2020- 2021 của trường THCS Xuân Sơn.
Công văn số 348/GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021
Công văn số 2868/S GD& ĐT-VP về việc Triển khai phần mềm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điếu hành nghành GD
Công văn số 349 GD& ĐT về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2020- 2021
Công văn số 2868/ SGDĐT-VP Triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành Ngành GDĐT.
Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Công văn số 333/GD&ĐT V/v triển khai thực hiện kế hoạch 171/KH-UBND ngày 27/8/2020 về công tác y tế trường học năm học 2020- 2021.
Công văn số 1834/UBND-GD&ĐT ngày 11/9/2020 V/v ổn định quy mô trường, lớp học.
CV SỐ 1830/UBND-GD$ĐT V/v THU, CHI HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM HỌC 2020- 2021, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG.
CÔNG VĂN SỐ 2780/HDLT:SGDĐT-CĐN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNGTRONG CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020- 2021
KẾ HOẠCH SỐ 25 Vv TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO " ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI"
KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN MÔN TIẾNG ANH ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 6- THCS
Công văn số 3112 V/v hướng dẫn khảo sát trực tuyến môn Tiếng anh cho học sinh lớp 6 THCS
Tuyên truyền Pháp luật và trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu nhi xã Xuân Sơn.
Khai giảng năm học mới 2020- 2021 của trường Trung học cơ sở Xuân Sơn.
Quyết định số 3635/ QĐ- UBND thành phố Hà Nội V/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nôi.
Sự kiện nổi bật
Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 69